Units’ privacy policy

Units er en dansk designvirksomhed stiftet i 2014 med CVR-nummeret 35497153.

Units tager din datasikkerhed særdeles alvorligt. Vi garanterer, at dine persondata bliver behandlet fortroligt, at uvedkommende ikke får adgang til dem, at dine persondata ikke bliver anvendt til andre formål, end dem der er angivet i denne persondatapolitik, samt at behandlingen af persondata i øvrigt sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Persondata opbevares på sikker vis og videreformidles ikke til tredjepart. Brugerdata benyttes alene til udsendelse af nyhedsbreve og webadfærd benyttes alene til at optimere hjemmesiden.

Units har i den udstrækning det er muligt indgået databehandleraftaler med leverandørerne til disse IT-systemer, der sikrer, at de og deres underleverandører ud i yderste led lever op til Units’ Persondatapolitik, udelukkende handler på instruks af Units, og i øvrigt lever op til danske og fælleseuropæiske standarder for behandling og beskyttelse af dine persondata.

Formål med dataindsamlingen

Units indsamler, opbevarer og behandler udelukkende persondata, der er nødvendige for at opfylde virksomhedens formål og understøtte kundeoplevelsen med Units:

  • Servicere kunder samt udvikle nye koncepter
  • Tilpasse kommunikation og markedsføring til kunder og interessenter
  • Føre relevante statistikker og lave malinger, der kan optimere foreningens arbejde.
  • Leve op til lovkrav, opfylde kontrakter eller andre retlige forpligtelser.

Hjemmel og samtykke til dataindsamling og –behandling

Ifølge Persondataloven er der i visse tilfælde hjemmel til at indsamle, opbevare og behandle persondata uden at indhente samtykke, mens det i andre tilfælde kræver frivilligt, specifikt og informeret samtykke fra de registrerede.

I de tilfælde hvor Units har indhentet samtykke, kan du til hver en tid trække det tilbage ved at kontakte Units per email units@units-dd.dk eller tel 60806095.

Opbevaringsbegrænsning

Units lever op til Persondatalovens krav om at slette eller anonymisere persondata, når det oprindelige formål med indsamlingen er ophørt.

De registreredes rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata, få unøjagtige persondata rettet eller slettet, samt gøre indsigelse mod Units’ behandling af persondata ved at henvende dig skriftligt til Units units@units-dd.dk.

  • Du har til en enhver tid ret til at kontakte Units for at få oplyst, hvilke data Units behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad Units anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe Units opbevarer dine persondata.
  • Hvis du mener, at de persondata, Units behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os med en beskrivelse af hvori unøjagtigheden består, og hvordan de kan rettes, skriv til units@units-dd.dk.
  • I nogle tilfælde vil Units have en forpligtelse til at slette eller anonymisere dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som Units indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet eller anonymiseret. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod Units’ behandling af dine persondata. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger Units for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Cookies

reCAPTCHA

The site’s contact form is protected by reCAPTCHA. Google’s Privacy Policy and Terms apply here.